Recent Blog Posts

观澜听涛几人同

观澜听涛几人同观澜山房旧时碜,辗转修葺见精神。太白问津紫阳麓,朱子遗踪书院间。夜半涛声不绝耳,江风梅影月满天。最喜良宵有客至,汲水烹茶香氤氲。                             …

admin

2020年2月14日